Kategoriarkiv: information

AKTUELLT

Årsstämman 2024

Årsstämman genomfördes den 15 maj 2024.

Vid stämman valdes denna styrelse:
Christer Malmgren  –  Ordförande
Gunilla Hedin  –  Sekreterare
Göran Ståldal   –  Ledamot
Hannan Yassin  –  Ledamot
Anita Pederson  –  Supleant
Michael Horneman  –  Supleant

Matfett i avlopp

Från 1 januari 2024 gäller nya krav på utsortering och separat insamling av bioavfall från hushåll. Detta innebär bland annat att det är förbjudet att hälla ut fett i avloppet.

Stekflott och annat fett ökar risken för stopp i avloppsrören så var noga med att torka ur stekpannor innan de diskas. Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du  själv för de horisontella avloppsrör  som ligger under lägenhetens golv, fram till den lodräta fallstammen.

Varning för vattenskador

Flera medlemmar i vår förening har råkat ut för vattenskador i sina kök.

Det som kan orsaka skador är:

  • Smygande läckage från självavfrostande kyl- och frysskåp
  • Läckande diskbänkskranar
  • Läckande diskmaskiner

Om ett läckage inte upptäcks tidigt kan det leda till stora skador som kräver upprivning av golv, avfuktning och återställning.

Även om delar av kostnaderna täcks av försäkringar får man själv stå för ett betydande självriskbelopp. Utöver kostnaden kan åtkomsten till köket vara begränsad under en tid. Om många skador uppstår i samma fastighet kan försäkringsbolaget välja att höja självrisken.

Styrelsen rekommenderar alla medlemmar att köpa en eller flera fuktvarnare (vattenvarnare) som placeras där vattenläckage kan uppstå. Styrelsen förordar ingen specifik modell, men kostnaden är rimlig och de finns att köpa hos bland annat byggvaruhus eller genom försäkringsbolag.