> VARMVATTEN

Föreningen använder sig av individuell mätning av varmvattenförbrukningen per lägenhet. Kostnaden framgår på månadsavierna, men med en fördröjning om ca 5 månader.
Observera att vid lägenhetsbyte kommer köparen att bli debiterad för den tidigare ägarens sista förbrukning. Det är därför viktigt att köpare och säljare gör upp om hur denna kostnad skall regleras vid likvidavräkningen.