GRILLNING

Endast elgrillar får användas på balkongerna och terrasserna (uteplatser i markplan). Prata gärna med grannarna innan ni börjar grilla och undvik besvärande matos.
Grillning med gasolgrill och kolgrill (den fasta grillen eller egen grill) är tillåten på grusplanen vid pergolan. Lämna aldrig glödande kol utan uppsikt i samband med grillning. Kontrollera att kolbädden är helt släckt efter grillning. Egen grill skall tas omhand efter användningen. Den fasta grillen skall efter användning rengöras ordentligt.
Engångsgrillar får av säkerhetsskäl inte användas någonstans.
Vid grusplanen finns ett eluttag att användas för elektrisk tändare. Tändvätska är inte tillåtet på grund av besvärande lukt. Grillar skall tas om hand efter att de kallnat och inte lämnas på gården. Grillkol får inte kastas i rabatter.

Uppdaterade regler 2019-05-10. Gäller för alla tre föreningarna.