> NYCKLAR OCH LÅS

Nyckeladministration
Sköts av låsfirman Trygghetsprodukter, S:t Olofsgatan 46 på uppdrag av föreningen.

Extra nyckel
För att kunna kvittera ut en extra nyckel krävs en skriftlig rekvisition utställd av styrelsen. Kontakta styrelsen via e-mail styrelsen@brftornet5.se eller lägg ett meddelande i föreningens brevlåda Torngatan 10.  Rekvisitionen gäller hos vår nyckeladministratör Trygghetsprodukter, S:t Olofsgatan 46. Legitimation krävs.

Akut låshändelse
Vid akuta låshändelser t.ex. borttappade/stulna nycklar som omöjliggör tillträde till lägenheten kontaktas Trygghetsprodukter på telefon 0771-694445 eller 018-694445. Låsföretaget har strikta krav på legitimation vid sådan lås/nyckelservice. En kostnad  tillkommer normalt.

Avflyttning
Samtliga utkvitterade nycklar skall lämnas till Trygghetsprodukter som ansvarar för att den tillträdande ägaren får tillgång till dessa vid tillträdet.
Skulle antalet återlämnade nycklar inte stämma med antalet utkvitterade kan låsbyte (cylinder) komma att krävas. Kostnaden för detta belastar den utflyttande.

Huvudnyckel
Det finns ingen huvudnyckel utan de nycklar du kvitterar ut är de enda till den aktuella lägenheten.

Underhåll av lås
Låscylindern bör smörjas 1-2 gånger per år. Därvid skall en särskild låsspray användas, t.ex. Assa Lock Spray. Annan typ av olja eller grafit skall inte användas eftersom låsets funktion då kan försämras efter hand.