UT- OCH INFLYTT

CHECKLISTA VID BOSTADSBYTE

Nyckelhantering

All nyckelhantering i bostadsrättsföreningen hanteras av:

Trygghetsprodukter
S:t Olofsgatan 46, Uppsala

Vid avflyttning ska alla utkvitterade nycklar lämnas till Trygghetsprodukter, som stämmer av antalet mot det antal som finns registrerat. Om antalet återlämnade nycklar inte stämmer med vad som utkvitterats, kommer den avlämnande bostadsägaren att debiteras för byte av lås.

Vid inflyttning utkvitterar den tillträdande bostadsägaren nycklarna hos Trygghetsprodukter, efter att styrelsen gett besked om den nye ägarens namn och lägenhetsnummer till Trygghetsprodukter. Vid begäran om ytterligare nycklar utfärdar styrelsen en rekvisition som sänds till Trygghetsprodukter.

Varmvatten och hushållsel

Föreningen använder sig av individuell mätning av varmvatten- och elförbrukning. Detta framgår på hyresavierna, men med en fördröjning om 4–5 månader. Köparen kommer alltså att bli debiterad för den tidigare ägarens förbrukning, då det är kopplat till lägenheten. Det är därför viktigt att köpare och säljare gör upp om hur detta ska regleras vid likvidavräkningen.

TV och IT

TV-box och fjärrkontroll, samt allt som ingår i IT-skåpet, tillhör föreningen och lämnas kvar i lägenheten vid avflyttning.

Skötselpärm

Skötselpärmen tillhör lägenheten och lämnas kvar i lägenheten vid avflyttning. Skötselpärmen finns även på föreningens hemsida www.brftornet5.se

Lägenhetsförråd

Till varje lägenhet hör ett förråd i källaren. Vid bostadsbyte skall förrådet lämnas helt utrymt och städat.

Fjärrkontroll till garaget – bara för dig som hyr garageplats

Behöver ni en fjärrkontroll till garaget kontaktar ni styrelsen. Engångsavgift (ej återbetalbart) för fjärrkontroll är f.n. 700 kronor. Fjärrkontrollen återlämnas till styrelsen vid avflyttning eller avslut av hyra för garageplats.

Namnskyltar och porttelefon

Lägenhetsnummer, namn på köpare och säljare, telefonnummer som skall användas för porttelefonen och från vilket datum ändringarna ska gälla sänds till styrelsen@brftornet5.se, senast 10 dagar före det datum ändringen ska gälla. Det går bra att ange mobilnummer, dock endast ett nummer.