UT- OCH INFLYTT

Vid utflyttning
Alla kvitterade nycklar återlämnas till föreningens nyckeladministratör Trygghetsprodukter
(S:t Olofsgatan 46, Uppsala) som stämmer av antalet mot det antal som finns
registrerat. Om antalet återlämnade nycklar inte stämmer med vad som
utkvitterats måste ett låsbyte göra. Kostnaden för detta kommer att debiteras
den avflyttande bostadsägaren.
TVbox och tillhörande fjärrkontroll tillhör lägenheten och lämnas kvar.
Detsamma gäller skötselpärmen.

Vid inflyttning
Den tillträdande bostadsägaren kvitterar ut nycklarna hos Trygghetsprodukter
efter att styrelsen informerat företaget om den tillträdande ägarens namn och lägenhetsnummer.

Trygghetsprodukter har följande öppettider i butiken: Måndag 07.30-18.00,
Tisdag-Torsdag 07.30-16.30, Fredag 07.30-15.00. Lunchstängt 12.00-13.00.
Lördag och Söndag stängt.

Ändring av namnskyltar och nummer i porttelefonen ombesörjs av föreningen vid ut-
och inflyttning. Tillträdande bostadsägare måste därför meddela föreningen namn på
köpare och säljare, lägenhetsnummer och tillträdesdatum samt vad som skall stå på
namnskyltar och vilket nummer som skall kopplas till porttelefonen. Informationen sänds
till styrelsen@brftornet5.se  eller läggs i postfacket i porten Torngatan 10.