SILVERFISKAR

Allmänt om silverfiskar

Silverfiskar är primitiva vinglösa insekter, som har fått sitt namn på grund av sin spolformiga kropp och att den rör sig så smidigt att det nästan ser ut som att den simmar.

Silverfiskar är ofarliga för människors hälsa.

Två arter är vanliga i Sverige:

  • Den vanliga silverfisken blir ca 10–15 mm och äter avlagringar som bildats under avloppsventiler och galler.
  • Den långsprötade silverfisken blir ca 10–18 mm och äter på tapetrester och andra material med mycket stärkelse.

Båda arterna lever i cirka 2–4 år.

Vanliga silverfisk ser man ofta kring avlopp eller golvbrunnar. Det gör att många tror att silverfiskar kommer in genom vatten i avloppsledningar, men det är en missuppfattning.

Långsprötad silverfisk kan förekomma även på torrare platser som sovrum, vardagsrum och kök.

Silverfisken kan följa med varor och produkter som vi tar in i våra hem, den kan även komma in genom att förflytta sig på utsidan av exempelvis avlopps- eller ventilationsrör. På det sättet kan de också vandra mellan lägenheter.

Åtgärder

Silverfiskar är ofarliga och man får räkna med att ett mindre alltid finns i en bostad. Skulle antalet bli besvärande stort finns det några saker man kan göra:

  • Giftfria limfällor, med ett medel baserat på räkskal, som lockar till sig silverfiskar. Fällorna placeras där man tror att silverfiskarna håller till. Detta är den åtgärd som rekommenderas i första hand.
  • Vid stora problem kan bekämpningsmedel användas. Det görs med sprej med nervgift som dödar små insekter, men som oftast inte är skadligt för människor.
  • Det går även att sprida ut ett pulver som består av kiselgur som torkar ut silverfiskarna så att de dör. Kiselgur är giftfritt och ingår bland annat i kattsand.