AKTUELLT

Elkostnad och elprisstöd

Vår bostadsrättsförening gick för några år sedan över till att ha ett gemensamt elavtal. Genom att ha ett i stället för individuella avtal blir kostnaden för fasta avgifter lägre.

Liksom tidigare har varje lägenhet en egen mätare och förbrukningen summeras månadsvis. För närvarande debiteras 270 öre (inklusive moms) per kilowattimme. När avgiften fastställs är målsättningen att hålla ett stabilt pris genom att ta hänsyn till elpriset under en längre tidsperiod. Höstens och vinterns höga elkostnader återspeglas därför inte fullt ut i den nuvarande debiteringen, bland annat på grund av det förväntade elprisstödet.

Elprisstöd har nyligen börjat utbetalas till privatpersoner med egna elavtal. Tidigare hade det utlovats att även företag och ekonomiska föreningar, såsom bostadsrättsföreningar, skulle hanteras på samma sätt. För närvarande råder det en viss osäkerhet kring vad som gäller, men det har sagts att det framåt sommaren kan bli möjligt att ansöka om elstöd även för bostadsrättsföreningar.

Om ett eventuellt elstöd tillfaller föreningen är planerna att det inte ska göras någon individuell fördelning, utan att i stället låta det ingå i kalkylen när debiteringen fastställs. Att göra en utbetalning till varje lägenhet skulle kräva en hel del administrativt arbete, som troligen skulle behöva köpas in externt.