AKTUELLT

Portkoder upphör

Det nya inpasseringssystemet har nu varit igång en tid och fungerar som det ska.

Från den 1 februari kommer det endast att gå att låsa upp portarna från gatan och innergården med hjälp av lägenhetsnyckel eller nyckelbricka.

Besökare hänvisas till porttelefonen som fungerar så att den besökande stegar sig fram till rätt namn och anropar. För att släppa in en besökare trycker man på siffran 5.

Varning för vattenskador

Flera medlemmar i vår förening har råkat ut för vattenskador i sina kök.

Det som kan orsaka skador är:

  • Smygande läckage från självavfrostande kyl- och frysskåp
  • Läckande diskbänkskranar
  • Läckande diskmaskiner

Om ett läckage inte upptäcks tidigt kan det leda till stora skador som kräver upprivning av golv, avfuktning och återställning.

Även om delar av kostnaderna täcks av försäkringar får man själv stå för ett betydande självriskbelopp. Utöver kostnaden kan åtkomsten till köket vara begränsad under en tid. Om många skador uppstår i samma fastighet kan försäkringsbolaget välja att höja självrisken.

Styrelsen rekommenderar alla medlemmar att köpa en eller flera fuktvarnare (vattenvarnare) som placeras där vattenläckage kan uppstå. Styrelsen förordar ingen specifik modell, men kostnaden är rimlig och de finns att köpa hos bland annat byggvaruhus eller genom försäkringsbolag.