AKTUELLT

Garagestädning

Städning av garage och cykelrum kommer att ske den 1 december 2023. Bilar och cyklar måste flytas så att de inte hindrar rengöringen. Planera gärna för detta i god tid.

Nytt inpasseringssystem

Med start den 6 november kommer ett nytt inpasseringssystem att börja installeras. Det nuvarande systemet med portkoder och porttelefon har blivit instabilt och det är svårt att reparera eftersom reservdelar inte längre går att få tag på.

Det nya systemet innebär att entrédörrarna kan låsas upp med hjälp av en nyckelbricka som hålls framför läsaren (RFID). Porttelefonen kommer att medge att två telefonnummer per lägenhet ansluts.