> RÖKNING

Boende uppmanas bestämt att avstå från rökning på balkonger, på uteplatser, i anslutning till
portarna och i omedelbar närheten av huset. Detta då rök lätt tränger in i lägenheterna
t.ex. genom friskluftsintagen under fönstren eller på annat sätt.

Rökning nära eller i anslutning till lekplatsen är enligt lag ej tillåten.