> UTHYRNING I ANDRA HAND

För att hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs enligt stadgarna tillstånd av styrelsen. En skriftlig ansökan enligt nedanstående blankett skall därför inlämnas till styrelsen.

Blankett för andrahandsuthyrning

Tillstånd för uthyrning lämnas för högst ett år varefter ny ansökan måste inlämnas.
Uthyrning i andra hand får endast göras till fysisk person. Föreningen tillåter högst 2 års sammanlagd uthyrningstid.

Föreningen har enligt stadgarna rätt att vid andrahandsuthyrning ta ut en årlig avgift.

Ett  hyresavtal för andrahandsupplåtelse skall upprättas mellan innehavaren och hyresgästen. Styrelsen skall tillställas kopia av avtalet.

Under en eventuell uthyrningsperiod går alla fakturor och månadsavier från föreningen till bostadsrätthavaren i vanlig ordning och all kommunikation gällande lägenheten och övriga boendefrågor sker mellan bostadsrättshavaren och styrelsen.

Det är viktigt att bostadsrättshavaren informerar hyresgästen om föreningens ordningsregler och vad som i övrigt förväntas av ett ansvarsfullt boende. Om det mot förmodan skulle uppstå problem kring hyresgästen är bostadsrättshavaren ansvarig för att rätta till dessa.

Om bostadsrätthavaren inte är nåbar under perioden som bostadsrätten är uthyrd, till exempel på grund av utlandsvistelse, skall denne denne utse en utomstående kontaktperson med fullmakt att agera i bostadsrättsinnehavarens ställe. Information om denna kontaktperson skall ges till styrelsen skriftligen.