GARAGE

Enbart medlemmar i bostadsrättsföreningen får hyra plats. Totalt finns 39 parkeringsplatser i
garaget. 2 av platserna är handikappanpassade och 12 är försedda med laddstolpar för elbilar. Föreningen har inga parkeringsplatser utomhus.

Garageplats kostar 1000 kr/månad med 3 månaders uppsägningstid och betalas via månadsavin. För användande av laddstolpe tillkommer 250 kr/månad.

Om det inte är kö till garageplats, kan medlem som önskar en extraplats hyra ledig plats via ett
tillfälligt kontrakt med 1 månads ömsesidig uppsägning. Avgiften för denna extra plats är 1000 kr/månad.

Garaget städas två gånger årligen, vanligen genom sopning med maskin. Vid behov görs en mer omfattande våtstädning. I samband med städning ska garaget tömmas på bilar.

Bokning/uppsägning av parkeringsplats: kontakta styrelsen@brftornet5.se
Uppgifter som behövs vid uppsägning är namn, personnummer, platsnummer samt uppsägningsdatum och utflyttningsdag.

Garageportsöppnare
Föreningen tillhandahåller en elektronisk garageportsöppnare till de medlemmar som så önskar.
För användning av öppnaren uttages en engångsavgift av 700:- inkl.moms. Kostnaden debiteras via månadsavin.

Vid flytt från bostadsrättsföreningen lämnas öppnaren tillbaka till styrelsen.
Öppnaren är föreningens egendom och måste stanna i föreningen.

Kameraövervakning
Garaget kameraövervakas för att det ska vara lättare att kunna utreda, förhindra eller beivra brott. Om du upptäcker något brott i garaget eller i dess anslutning ska du först kontakta polisen. Glöm inte att därefter meddela styrelsen: styrelsen@brftornet5.se  

Torngårdens samfällighet ansvarar för kameraövervakningen och filmat material sparas en kortare tid och hanteras av Trygghetsprodukter.