FÖRENINGEN / MÄKLARINFORMATION

Bostadsrättsföreningen Tornet 5 (Brf Tornet 5) i Uppsala
Organisationsnummer: 769624-2341
Fastighetsbeteckning: Kvarngärdet 62:7
Byggnadsår och värdeår: 2013
Antal lägenheter i föreningen: 48
Antal garageplatser: 39 varav 4 med möjlighet till elladdning. Avgift för närvarande 1000 kr/månad. För elladdning tillkommer 250 kr/månad + förbrukningskostnad.
Hiss.
Individuell debitering av varmvattenförbrukning.
Gemensamt elavtal med individuell debitering av förbrukad el.
Föreningen är en äkta bostadsrättsförening.
Föreningen tillåter inte juridiskt ägande.
Vid delat ägande ska ägarandelen för den boende vara minst 10%.

Styrelse
Johan Sundqvist, ordförande
Gunilla Hedin, sekreterare
Gudrun Robinson, ledamot
Göran Ståldal, ledamot
Johan Hedin, suppleant
Michael Horneman, suppleant

Postadress
Torngatan 10
754 23  Uppsala

E-post
styrelsen@brftornet5.se

Teknisk förvaltning: Riksbyggen.
Ekonomisk förvaltning: MBF (Mälardalens Bostadsrättsförvaltning).
Överlåtelser, avtal och pantsättning: MBF
Överlåtelseavgift: Betalas av köparen.
Kollektiv bostadsrättsförsäkring

Fakturaadress:
Brf Tornet 5
c/o MBF
Källgatan 14
722 11 Västerås
info@mbf.se

Nyckelservice: Trygghetsprodukter, S:t Olofsgatan 46, Uppsala, 018-694445

Städning
Städning och skötsel av trapphus utförs av Riksbyggen. Torngårdens samfällighet anllitar ML Mark & Fastighetsservice för skötsel av innergården.

Gemensamma utrymmen
Parkeringsgarage, cykelförråd och barnvagnsförråd.
Tvättstuga finns ej eftersom alla lägenheter har egen tvättmaskin och torktumlare.

TV och Internetanslutning
Fastigheten är ansluten till Telia Triple Play. Bredbandsrouter och TV-box ingår i lägenhetens utrustning. Abonnemanget inkluderar bredband via fiber (255/250 MB/s), TV (paket lagom) och fast telefoni. Avgiften, 229 kr/månad, är obligatorisk och debiteras via månadsavierna. Samtalskostnader och eventuella tilläggstjänster aviseras separat av Telia.

I Skötselpärmen till bostaden finns information och skötselanvisningar.

Dokument
Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018

Föreningsstämma 2021
Föreningsstämma 2020
Föreningsstämma 2019


Stadgar Brf Tornet 5
Ordningsregler Brf Tornet 5
Samfälligheten Torngårdens ordningsregler

Energidekl Tornet 5
Fullmakt vid föreningsstämma i Brf Tornet 5

Skötselpärm

Blankett för andrahandsuthyrning

Bostadsfakta (2013)