> EL OCH SÄKRINGAR

Föreningen har ett gemensamt elavtal för alla boende vilket betyder att alla lägenheter delar ett och samma abonnemang. Föreningens gemensamma elavtal mäter medlemmarnas individuella förbrukning och debitering sker via månadsavierna.

I varje lägenhet finns ett elskåp där all el kommer in och leds vidare ut i lägenheten. Här finns automatsäkringar för lägenhetens olika elektriska funktioner och också en jordfelsbrytare. Det framgår av tabellen i skåpet vilken säkring som hör till vilken funktion i lägenheten. Se vidare i skötselpärmen, finns också på hemsidan.

Lägenhetens inkommande el är i sin tur säkrad i det elmätarrum som finns i källaren i respektive trapphus, ett rum för varje trapphus. Dörren till mätarskåpet är låst, men öppnas med lägenhetsnyckeln. Där finns förutom elmätarna även tre proppsäkringar för varje lägenhet. Din mätare och tillhörande säkringar sitter under varandra och är märkta med lägenhetens nummer (till exempel 101401) och det särskilda idnummer, till exempel C2, som finns i lägenhetens elskåp.

Du kan själv byta proppsäkringarna om någon av dem har löst ut (strömavbrott). Nya proppsäkringar av rätt styrka (20 A) finns i elmätarskåpet.

Om även den nya säkringen löser ut bör du undersöka om det är fel på någon elektrisk apparat i din lägenhet eller om någon installation behöver åtgärdas. Som bostadsrättshavare är du, i de flesta fall, själv ansvarig för lägenhetens utrustning och underhåll enligt föreningens stadgar, paragraf 31.