>VATTENSKADOR

Inträffad eller befarad vattenskada.
Dina omedelbara åtgärder.

  • Förhindra att skadan förvärras. Stäng av vattentillförseln (skåp i trapphuset) och torka upp ordentligt.
  • Vid behov tillkalla VVS-firma.
  • Anmäl det inträffade till bostadsrättsföreningens styrelse snarast styrelsen@brftornet5.se
  • Gör skadeanmälan till ditt försäkringsbolag.
  • Är det tänkbart att skadan skulle kunna beröra även grannlägenheter: informera grannen/grannarna om vad som hänt. De kan behöva göra en egen anmälan till sitt/sina försäkringsbolag.

Vad gör föreningen
Bostadsrättsföreningen har ansvar att agera vid en vattenskada och skall i samarbete med utomstående experter undersöka vad som har orsakat skadan och hur mycket som har blivit skadat. Visar det sig efter besiktning och fuktmätning att det kan finnas skador bakom/under ytskikten i lägenheten kommer föreningen att reparera dessa skador. Det är vanligt att man behöver riva upp ytskikt för att komma åt att bedöma skadan, torka ut fukt och sedan utföra reparation. Ytskikten, till exempel golv, eller annan fast inredning åligger det bostadsrättshavaren att återställa.

Orsak till skadan kan till exempel vara försummelse, vårdslöshet, olyckshändelse eller att det har utförts en reparation där man inte följt gällande bygg- och branschregler. Det är den av bostadsrättsföreningen initierade expertutredningen som ligger till grund för försäkringsbolagets bedömning av hur ansvaret för skadan skall fördelas och vem som betalar vad.

Ditt ansvar som bostadsrättshavare
Du har ett omfattande eget ansvar för lägenheten enligt bostadsrättsföreningens stadgar. Du ansvarar bland annat för ytskikt och fast inredning. Se vidare i föreningens stadgar som finns på hemsidan. En vanlig men onödig vattenskada är när kylskåp under längre tid läckt kondensvatten på grund av igensatt avloppshål i kylskåpets nedre del. Rengör därför regelbundet detta avlopp och inspektera också golvet i anslutning till plastskyddet under skåpet. Det kan bespara dig och föreningen besvär och kostnader.

Bostadsrättstillägg
Ett bostadsrättstillägg är en kompletterande försäkring för bostadsrätter och gäller bland annat för ytskikt och fast inredning. Föreningen har tecknat kollektivt bostadsrättstillägg för alla medlemmar hos sitt försäkringsbolag. Det ingår i din månadsavgift.