> NAMNSKYLTAR PÅ POSTFACK OCH ADRESSTAVLOR. REKLAM

Postfack och tidningshållare
På entréplan finns det ett postfack till var och en av lägenheterna, där posten lämnas. Utanför varje dörr sitter det en tidningshållare där morgontidningen kommer att kunna lämnas. Tänk på att avbeställa tidningen eller be en granne ta hand om tidningen då du är bortrest.

Reklam och gratistidningar
Om du inte vill ha adresserad reklam som skickas med vanlig post behöver du anmäla dig till NIX-registret. Däremot finns det inget sätt att avsäga sig den lokala Samhällsinformationen som varje vecka kommuniceras via UppsalaTidningen (annat än att tacka nej till gratistidningar).

Vänligen tillse att du inte lämnar tidningar på golvet eller ovanpå postfacken; var och en bär eget ansvar att själv ta hand om mottagna tidningar.

Notera att det inte är tillåtet att ha egna typer av etiketter eller namnlappar, vare sig på entréskylten, den utvändiga porttelefonförteckningen, postfack eller tidningshållare. Detta gäller även vid godkänd andrahandsuthyrning. Önskade ändringar meddelas styrelsen via e-post: styrelsen@brftornet5.se