AKTUELLT

Årsstämman 2022
Genomfördes den den 17 maj 2022.

Den nyvalda styrelsen består av:
Johan Sundqvist, ordförande
Gunilla Hedin, sekreterare
Göran Ståldal, ledamot
Johan Hedin, ledamot
Michael Horneman, suppleant
Anita Pederson, suppleant