AKTUELLT

Vaktrondering och kameraövervakning
Vaktronderingen nattetid i samfällighetens garage, som har utförts av vaktbolaget Safe Security, avslutades den 16 augusti 2021. Kameraövervakningen av hela garaget kommer att fortsätta för att det ska vara lättare att kunna utreda, förhindra eller beivra brott.

Om du upptäcker något brott i garaget eller i dess anslutning ska du först kontakta polisen. Glöm inte att därefter meddela bostadsrättsföreningen: styrelsen@brftornet5.se

Torngårdens samfällighet ser till att filmen, från den tidsperiod när ett brott kan ha begåtts, granskas av bolaget Trygghetsprodukter. Inspelad film förvaras och hanteras av Trygghetsprodukter där den sparas i två – tre veckor.

Radonmätning hösten 2021
Under oktober och november kommer radonhalterna i inomhusluften att mätas  i några utvalda lägenheter i vår förening. Mätningen kommer att göras enligt Uppsala kommuns instruktion och vägledning som är riktad till fastighetsägare. I enlighet med instruktionen har styrelsen valt ut 13 av föreningens 48 lägenheter. Ni som bor i de berörda lägenheterna kommer att få separat information i god tid innan mätningen påbörjas.

Detta är den första mätningen av radon som sker i Brf Tornet 5 sedan husen byggdes år 2013.

Miljöförvaltningen i Uppsala kommun är tillsynsmyndighet med ansvar att se till att samtliga flerbostadshus i kommunen mäts. Radonhalten i inomhusluften får inte vara högre än referensnivån på 200 Bq/m3. Föreningen har som fastighetsägare ansvar att säkerställa att medlemmarna inte utsätts för den hälsorisk som höga halter av radon kan innebära.

Årsstämman 2021 
Ägde rum den 18 maj
Efter stämman har föreningen denna styrelse:
Johan Sundqvist, ordförande
Gunilla Hedin, sekreterare
Gudrun Robinson, ledamot
Göran Ståldal, ledamot
Johan Hedin, suppleant
Michael Horneman, suppleant

2020-05-27  Uppdatering gemensamt elavtal
Alla gamla individuella elavtal avlästes och avslutades 12-14 maj. Slutfaktura har redan kommit eller är på väg.
De nya mätare är på plats och fakturering för förbrukad el kommer på din avi från MBF. Det kan dröja någon tid innan den syns eftersom det är en eftersläpning i den administrativa processen, precis som det är med debiteringen av varmvatten.

2018-10-30  Förändring av Säker Surf, Telia.
Föreningens bredbandsavtal med Telia innehåller tjänsten ”Säker Surf”. Anslutning till tjänsten har varit upp till var och en att bestämma. En del använder andra säkerhetstjänster istället.

Den 31 oktober upphör Telias ”Säker Surf” och ersätts med ett erbjudande om F-Secure. Den tjänsten ingår i vårt avtal med Telia och är tillgänglig för föreningens användare utan extra kostnad precis som det tidigare ”Säker Surf”.  Först efter 60 månader tillkommer en månadsavgift. Har du fått brev från Telia med ett erbjudande om F-Secure till en viss kostnad redan nu är detta alltså inte aktuellt.

Vill du använda dig av F-Secure måste du själv aktivera tjänsten enligt instruktionerna på länken www.telia.se/surfarsafe  
Här finns också länkar till installationsguider.
Vid eventuella problem ber vi dig kontakta Telias support.

2016-01-13  Kollektivt bostadsrättstillägg
Brf Tornet 5 har tecknat en fastighetsförsäkring hos RB-försäkring/Folksam. Den gäller från och med 2016-02-01.
I försäkringen ingår ett kollektivt bostadsrättstillägg för var och en av föreningens 48 lägenheter. Därigenom säkerställs att alla lägenheter har denna viktiga försäkring. Vidare förenklas den försäkringsmässiga hanteringen av inträffade lägenhetsskador, särskilt de som förutom den egna lägenheten också berör andra lägenheter och själva fastigheten. Bostadsrättstillägget i den nya försäkringen betalas av föreningen. Du avgör själv om du vill ha kvar det bostadsrättstillägg som du sannolikt redan har i din hemförsäkring. Du skall naturligtvis behålla din hemförsäkring i övrigt.