AKTUELLT

Årsstämman 2021 
Ägde rum den 18 maj
Efter stämman har föreningen denna styrelse:
Johan Sundqvist, ordförande
Gunilla Hedin, sekreterare
Gudrun Robinson, ledamot
Göran Ståldal, ledamot
Johan Hedin, suppleant
Michael Horneman, suppleant

2020-09-17  Montering av elplintar
Måndag 2020-09-14 till torsdag 2020-09-17 har föreningen låtit installera el-plintar för laddning av elbilar på 4 p-platser.

2020-05-27  Uppdatering gemensamt elavtal
Alla gamla individuella elavtal avlästes och avslutades 12-14 maj. Slutfaktura har redan kommit eller är på väg.
De nya mätare är på plats och fakturering för förbrukad el kommer på din avi från MBF. Det kan dröja någon tid innan den syns eftersom det är en eftersläpning i den administrativa processen, precis som det är med debiteringen av varmvatten.

2019-05-15 Uppdaterade regler för grillning
Endast elgrillar får användas på balkongerna och terrasserna (uteplatser i markplan). Prata gärna med grannarna innan ni börjar grilla och undvik besvärande matos.
Grillning med gasolgrill och kolgrill (den fasta grillen eller egen grill) är tillåten på grusplanen vid pergolan. Lämna aldrig glödande kol utan uppsikt i samband med grillning. Kontrollera att kolbädden är helt släckt efter grillning. Egen grill skall tas omhand efter användningen. Den fasta grillen skall efter användning rengöras ordentligt.
Engångsgrillar får av säkerhetsskäl inte användas någonstans.
Vid grusplanen finns ett eluttag att användas för elektrisk tändare. Tändvätska är inte tillåtet på grund av besvärande lukt. Grillar skall tas om hand efter att de kallnat och inte lämnas på gården. Grillkol får inte kastas i rabatter.
Dessa regler gäller alla tre föreningarna.

2018-10-30  Förändring av Säker Surf, Telia.
Föreningens bredbandsavtal med Telia innehåller tjänsten ”Säker Surf”. Anslutning till tjänsten har varit upp till var och en att bestämma. En del använder andra säkerhetstjänster istället.

Den 31 oktober upphör Telias ”Säker Surf” och ersätts med ett erbjudande om F-Secure. Den tjänsten ingår i vårt avtal med Telia och är tillgänglig för föreningens användare utan extra kostnad precis som det tidigare ”Säker Surf”.  Först efter 60 månader tillkommer en månadsavgift. Har du fått brev från Telia med ett erbjudande om F-Secure till en viss kostnad redan nu är detta alltså inte aktuellt.

Vill du använda dig av F-Secure måste du själv aktivera tjänsten enligt instruktionerna på länken www.telia.se/surfarsafe  
Här finns också länkar till installationsguider.
Vid eventuella problem ber vi dig kontakta Telias support.

2017-12-12   Fett av olika slag hör inte hemma i köksavloppet
För att minska risken för igensättning och stopp i avloppet och onödiga rensningskostnader och andra olägenheter såsom översvämning, måste man tänka på att

  • före diskning, torka ur fettet i stekpannor och kastruller med papper som sedan slängs i soporna.
  • aldrig hälla ut frityrolja eller andra oljor i avloppet. Oljor skall lämnas till återvinningscentral, t ex i en petflaska.
  • inte använda toaletten till annat än den är avsedd för, alltså sådant som kommer ur kroppen och toalettpapper. Bomullsrondeller, hushållspapper, hår, mat etc. sorteras som hushållssopor

2016-01-13  Kollektivt bostadsrättstillägg
Brf Tornet 5 har tecknat en ny fastighetsförsäkring hos RB-försäkring/Folksam. Den gäller från och med 2016-02-01.
I den nya försäkringen ingår ett kollektivt bostadsrättstillägg för var och en av föreningens 48 lägenheter. Därigenom säkerställs att alla lägenheter har denna viktiga försäkring. Vidare förenklas den försäkringsmässiga hanteringen av inträffade lägenhetsskador, särskilt de som förutom den egna lägenheten också berör andra lägenheter och själva fastigheten. Bostadsrättstillägget i den nya försäkringen betalas av föreningen. Du avgör själv om du vill ha kvar det bostadsrättstillägg som du sannolikt redan har i din hemförsäkring. Du skall naturligtvis behålla din hemförsäkring i övrigt.