AKTUELLT

Årsstämma 2021
Årets årsstämma äger rum den 18 maj kl. 18:30.
På grund av coronaläget kommer stämman att hållas digitalt.
Den som önskar deltaga behöver anmäla sig senast den 17 maj med e-post till styrelsen: ”styrelsen@brftornet5.se”  eller använd formuläret under fliken ”kontakt”.
Läs kallelsen här.

2020-09-17  Montering av elplintar
Måndag 2020-09-14 till torsdag 2020-09-17 har föreningen låtit installera el-plintar för laddning av elbilar på 4 p-platser. Mer information kommer att skickas ut till föreningens medlemmar.

2020-09-10  Stamspolning
Måndag 2020-09-07 till torsdag 2020-09-10 har föreningen låtit utföra stamspolning i
våra 4 portar.

2020-05-27  Uppdatering gemensamt elavtal
Alla gamla individuella elavtal avlästes och avslutades 12-14 maj. Slutfaktura har redan kommit eller är på väg.
De nya mätare är på plats och fakturering för förbrukad el kommer på din avi från MBF. Det kan dröja någon tid innan den syns eftersom det är en eftersläpning i den administrativa processen, precis som det är med debiteringen av varmvatten.

2019-05-15 Uppdaterade regler för grillning
Endast elgrillar får användas på balkongerna och terrasserna (uteplatser i markplan). Prata gärna med grannarna innan ni börjar grilla och undvik besvärande matos.
Grillning med gasolgrill och kolgrill (den fasta grillen eller egen grill) är tillåten på grusplanen vid pergolan. Lämna aldrig glödande kol utan uppsikt i samband med grillning. Kontrollera att kolbädden är helt släckt efter grillning. Egen grill skall tas omhand efter användningen. Den fasta grillen skall efter användning rengöras ordentligt.
Engångsgrillar får av säkerhetsskäl inte användas någonstans.
Vid grusplanen finns ett eluttag att användas för elektrisk tändare. Tändvätska är inte tillåtet på grund av besvärande lukt. Grillar skall tas om hand efter att de kallnat och inte lämnas på gården. Grillkol får inte kastas i rabatter.
Dessa regler gäller alla tre föreningarna.

2019-02-05   Grus är bra när det är halt ute…..
men kan ställa till problem om det lägger sig i dörrtrösklar eller hamnar i hissdörrarnas styrspår i golvet. Också snö och is kan ge problem i dörrtrösklarna så att dörren inte stängs.

Oftast är problem med entrédörren lätt avhjälpt med hjälp av den sopkvast som finns i varje port. Värre kan det vara med styrspåren. Där måste man plock upp stenarna för hand.

Vi kan alla hjälpas åt att hålla snö och is borta från portarna och undvika att dra in grus. Dörrmattan innanför porten är ett bra ställe att försöka bli av med stenar under skorna. Skulle en sten hamna i styrspåret kan konsekvensen bli att hissdörren hänger sig och att vi måste tillkalla och betala en hissreparatör. Ser du en sten i hissen ber vi att du plockar bort den.

2018-10-30  Förändring av Säker Surf, Telia.
Föreningens bredbandsavtal med Telia innehåller tjänsten ”Säker Surf”. Anslutning till tjänsten har varit upp till var och en att bestämma. En del använder andra säkerhetstjänster istället.

Den 31 oktober upphör Telias ”Säker Surf” och ersätts med ett erbjudande om F-Secure. Den tjänsten ingår i vårt avtal med Telia och är tillgänglig för föreningens användare utan extra kostnad precis som det tidigare ”Säker Surf”.  Först efter 60 månader tillkommer en månadsavgift. Har du fått brev från Telia med ett erbjudande om F-Secure till en viss kostnad redan nu är detta alltså inte aktuellt.

Vill du använda dig av F-Secure måste du själv aktivera tjänsten enligt instruktionerna på länken www.telia.se/surfarsafe  
Här finns också länkar till installationsguider.
Vid eventuella problem ber vi digkontakta Telias support.

2018-06-19  Inköpsavtal med ELON
Avtal har träffats mellan ett antal bostadsrättsföreningar på Kapellgärdet och ELON om rabatterade priser på vitvaror. Avtalet inkluderar Brf Tornet 5 och kan åberopas av enskilda medlemmar. Utförligare information finns under rubriken  ELON under fliken Föreningen / Dokument.
För att kunna utnyttja avtalet krävs att medlemmen tillfälligt har tillgång till ett särskilt ELON-kort som kvitteras ut hos styrelsen. Kontakta föreningens styrelse på styrelsen@brftornet5.se eller via hemsidans kontaktformulär.

2017-12-12   Fett av olika slag hör inte hemma i köksavloppet
För att minska risken för igensättning och stopp i avloppet och onödiga rensningskostnader och andra olägenheter såsom översvämning, måste man tänka på att

  • före diskning, torka ur fettet i stekpannor och kastruller med papper som sedan slängs i soporna.
  • aldrig hälla ut frityrolja eller andra oljor i avloppet. Oljor skall lämnas till återvinningscentral, t ex i en petflaska.
  • inte använda toaletten till annat än den är avsedd för, alltså sådant som kommer ur kroppen och toalettpapper. Bomullsrondeller, hushållspapper, hår, mat etc. sorteras som hushållssopor

2016-09-13  Städning
Styrelsens ambition är att gemensamma utrymmen skall vara snygga och välkomnande och tror att detta även är våra medlemmars önskan.
Den vanliga städningen i trapphus, hissar och garagepassager har därför vid ett tillfälle under september utökats till att omfatta även maskinskurning av golv, fläckborttagning på väggar och rengöring av portar ut- och invändigt. Även soprummet inklusive sopkärlen kommer att rengöras.
För att fortsättningsvis underlätta städningen vill vi understryka att mattor och andra föremål inte får finnas utanför dörrarna och i trapphusen. Vi vill också påminna om att soprummet endast är till för hushållssopor.
Den del av Torngatan som finns utanför portarna 10 och 12 är mark som inte kommunen sköter. Det betyder att nedskräpning där får vi själva ta hand om.

2016-01-13  Kollektivt bostadsrättstillägg
Brf Tornet 5 har tecknat en ny fastighetsförsäkring hos RBförsäkring/Folksam. Den gäller från och med 2016-02-01.
I den nya försäkringen ingår ett kollektivt bostadsrättstillägg för var och en av föreningens 48 lägenheter. Därigenom säkerställs att alla lägenheter har denna viktiga försäkring. Vidare förenklas den försäkringsmässiga hanteringen av inträffade lägenhetsskador, särskilt de som förutom den egna lägenheten också berör andra lägenheter och själva fastigheten.Bostadsrättstillägget i den nya försäkringen betalas av föreningen. Du avgör själv om du vill ha kvar det bostadsrättstillägg som du sannolikt redan har i din hemförsäkring. Du skall naturligtvis behålla din hemförsäkring i övrigt.