AKTUELLT

Radonmätning hösten 2021
Radonmätningen i ett urval av föreningens lägenheter är nu avslutad.
Ingen av de utvalda lägenheterna hade radonvärden som var högre än gällande gränsvärde.

Miljöförvaltningen i Uppsala kommun är tillsynsmyndighet med ansvar att se till att samtliga flerbostadshus i kommunen mäts. Radonhalten i inomhusluften får inte vara högre än referensnivån på 200 Bq/m3. Föreningen har som fastighetsägare ansvar att säkerställa att medlemmarna inte utsätts för den hälsorisk som höga halter av radon kan innebära.

Stöld och obehöriga i garaget
Nyligen har obehöriga tagit sig in i garaget och bl.a. stulit en elcykel och även gjort åverkan på dörrar-  Var uppmärksam och ha gärna uppsikt över garageporten så länge den står öppen. Polisanmäl alltid stölder och informera styrelsen.