SOPRUM

Huset har sortering för hushållssopor uppdelat på brännbart (”vanliga sopor”),
kartong, papper, glas, metall- och plastförpackningar samt komposterbart avfall. Om du vill
slänga grovsopor ber vi dig att besöka en av kommunens återvinningscentraler.

Släng soporna i rätt kärl och minska storleken på kartonger m m så mycket
som möjligt.

Är du osäker på vilka sopor som sorteras som brännbart, hårdplast, mjukplast m.m.
kan du ladda ner Uppsala Vattens sorteringsbroschyr eller läsa mer om hur dina
sopor ska sorteras på Uppsala vattens sorteringsguide.

Vanliga sopor, dvs brännbart, (grönt sopkärl) töms tre gånger/vecka och komposterbart
(brunt kärl) töms en gång/vecka. Pappersförpackningar (blått kärl) och plastförpackningar
(blått kärl) töms två gånger/vecka.