GARAGE

Enbart boende i föreningen får hyra plats. Totalt finns 39 parkeringsplatser i
garaget, varav 2 är handikappanpassade. Föreningen har inga parkeringsplatser utomhus.

Garageplats kostar 1000 kr/månad med 3 månaders uppsägningstid och betalas via månadsavin.

Om kö till garageplats saknas kan medlem som önskar en extraplats hyra ledig plats via ett
tillfälligt kontrakt med 1 månads ömsesidig uppsägning. Avgiften för denna extra plats är 1000 kr/månad.

Garaget städas två gånger årligen, vanligen genom sopning med maskin. Vid behov görs en mer omfattande våtstädning.

Bokning/uppsägning av parkeringsplats: kontakta styrelsen@brftornet5.se
Använd gärna formuläret under menyrubriken Kontakt.
Uppgifter som behövs vid uppsägning är namn, personnummer, platsnummer samt uppsägningsdatum och utflyttningsdag.

Garageportsöppnare
Föreningen tillhandahåller en elektronisk garageportsöppnare till de medlemmar som så önskar.
För användning av öppnaren uttages en engångsavgift av 700:- inkl.moms. Kostnaden debiteras via månadsavin.

Vid flytt från bostadsrättsföreningen lämnas öppnaren tillbaka till styrelsen.
Öppnaren är föreningens egendom och måste stanna i föreningen.